NHÀ HÀNG SÁU CUA

Thực đơn nổi bật

NGHÊU - SÒ - ỐC

MÓN ỐC PHẦN

Ốc Len Xào Dừa

Ốc Lát Hấp Sả/Xào Sả Ớt/Nướng Tiêu

Ốc Lát Nấu Chuối

Ốc Mỡ Rang Me/Cháy Tỏi/Xào Sả Ớt

Ốc Móng Tay Cháy Tỏi/Rang Me

Ốc Móng Tay Xào Rau Muống

ỐC HƯƠNG

Nướng Mọi

Hấp Sả/Hấp Thái

Rang Muối/Rang Me/Cháy Tỏi

ỐC ĐỎ GAI

Nướng Mọi/Nướng Muối Ớt

Nướng Nước Mắm

Nướng Tiêu Xanh

ỐC GAI

Nướng Mọi/Nướng Muối Ớt

Nướng Nước Mắm/Nướng Tiêu Xanh

Hấp Hành Gừng

Xào Sa Tế/Xào Sả Ớt

ỐC MÓNG CHÂN

Cháy Tỏi/Rang Me

Xào Lá Quế/Xào Rau Muống

Nướng Mỡ Hành

ỐC GIÁC ĐEN

Hấp Gừng/Hấp Sả

Nướng Mọi/Nướng Muối Ớt

Xào Sa Tế/Xào Sả Ớt

Làm Gỏi

ỐC TAI TƯỢNG

Hấp Gừng/Hấp Sả

Nướng Mọi/Nướng Muối Ớt

Xào Sa Tế/Xào Sả Ớt

Làm Gỏi

ỐC TSUBUGAI

Hấp Gừng/Hấp Sả

Nướng Mọi/Nướng Muối Ớt

Xào Sa Tế/Xào Sả Ớt

Làm Gỏi

HÀO

Nướng Mọi

Nướng Mỡ Hành

Wasabi

Nướng Phô Mai

SÒ LÔNG

Nướng Mọi/Nướng Mỡ Hành

Hấp Sả

SÒ HUYẾT

Nướng Mọi/Lacos

Cháy Tỏi/Rang Me

SÒ MAI

Nướng Mỡ Hành

Nướng Phô Mai

SÒ DƯƠNG

Nướng Mỡ Hành/Nướng Tiêu Xanh

Nướng Phô Mai

SÒ TỘ

Hấp Sả/Hấp Thái

Nướng Mọi/Nướng Mỡ Hành

SÒ LỤA

Hấp Sả/Hấp Thái

Nướng Mọi/Nướng Mỡ Hành

TU HÀI

Hấp Sả/Hấp Thái

Nướng Mọi/Nướng Mỡ Hành

Nướng Tiêu Xanh/Nướng Phô Mai

Cháy Tỏi

TU HÀI SỮA

Hấp Sả/Hấp Thái

Nướng Mọi/Nướng Mỡ Hành

Cháy Tỏi

MÓN ỐC PHẦN

 

 

MÓN ỐC PHẦ

MÓN ỐC PHẦN

 

 Các tin khác