NHÀ HÀNG SÁU CUA

Thực đơn nổi bật

TÔM

TÔM SÚ

Nướng Mọi/ Nướng Muối Ớt

Hấp Dừa/Hấp Bia

Rang Muối HK/Rang Me/Cháy Tỏi

Nấu Lẩu Thái

Tôm Sú Võ Tắc Thiên

TÔM CÀNG XANH

Nướng Mọi/ Nướng Muối Ớt

Hấp Dừa/Hấp Bia

Rang Muối HK/Rang Me/Cháy Tỏi

Bán Theo Con

TÔM MŨ NI TRẮNG

Nướng Mọi/ Nướng Muối Ớt

Hấp Dừa/Hấp Bia

Rang Muối HK/Rang Me/Cháy Tỏi

Bán Theo Con

TÔM MŨ NI ĐEN

Nướng Mọi/ Nướng Muối Ớt

Hấp Dừa/Hấp Bia

Rang Muối HK/Rang Me/Cháy Tỏi

TÔM HÙM BABY

Nướng Mọi/ Nướng Muối Ớt/Nướng Phô Mai

Hấp Dừa/Hấp Bia

Rang Muối HK/Cháy Tỏi

Nấu Cháo/Nấu Lẩu Thái

TÔM HÙM BÔNG

Nướng Mọi/ Nướng Muối Ớt/Nướng Phô Mai

Hấp Dừa/Hấp Bia

Rang Muối HK/Cháy Tỏi

Nấu Cháo/Nấu Lẩu Thái

TÔM HÙM ALASKA

Nướng Mọi/ Nướng Muối Ớt/Nướng Phô Mai

Hấp Dừa/Hấp Bia

Rang Muối HK/Cháy Tỏi

Nấu Cháo/Nấu Lẩu Thái

 Các tin khác