NHÀ HÀNG SÁU CUA

Tin tức

ẨM THỰC SÁU CUA TUYỂN DỤNG

HIỆN TẠI NHÀ HÀNG ẨM THỰC SÁU CUA CẦN TUYỂN DỤNG MỘT SỐ VỊ TRÍ SAU:
 Nhân viên PR - CSKH (Số lượng 12)
 Nhân viên Phòng VIP (Số lượng 15)
 Lễ tân (Số lượng 6)
 Bếp chính (Số lượng 3)
 Phụ bếp (Số lượng 10)
 Quản lý nhà hàng (Số lượng 4)
 Phục vụ (Số lượng 18)
 Tổ trưởng nhà hàng (Số lượng 6)Các tin khác